Sách GDPT
004.0712 CH527Đ
Chuyên đề học tập Tin học 11: Định hướng Khoa học máy tính - Sách giáo viên
DDC 004.0712
Tác giả CN Phạm Thế Long
Nhan đề Chuyên đề học tập Tin học 11: Định hướng Khoa học máy tính - Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 84tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Tác giả(bs) CN Bùi Việt Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hiền
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100178-80
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvcđhoctaptinhockhoahocmaytinh11thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012526
0028
0047DB16FBE-AEBC-4F53-82E1-E555A006FDA8
005202311031627
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c18000
039|y20231103162749|zbinhltt
082 |a004.0712|bCH527Đ
100 |aPhạm Thế Long
245 |aChuyên đề học tập Tin học 11: Định hướng Khoa học máy tính - Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a84tr. ; |c27cm.
653 |aTin học
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
700 |aBùi Việt Hà
700 |aNguyễn Hoàng Hà
700 |aNguyễn Thị Hiền
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100178-80
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvcđhoctaptinhockhoahocmaytinh11thumbimage.jpg
890|c2|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100178 Giáo dục phổ thông 004.0712 CH527Đ Sách GDPT 1
2 80100179 Giáo dục phổ thông 004.0712 CH527Đ Sách GDPT 2
3 80100180 Giáo dục phổ thông 004.0712 CH527Đ Sách GDPT 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào