Sách GDPT
004.0712 T312H
Tin học 11: Sách giáo viên
DDC 004.0712
Tác giả CN Phạm Thế Long
Nhan đề Tin học 11: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 216tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Tin học
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Tác giả(bs) CN Bùi Việt Hà
Tác giả(bs) CN Đào Kiến Quốc
Tác giả(bs) CN Lê Chí Ngọc
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100181-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/tinhoc11sgvthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012527
0028
0046D183B1C-0AD1-41D4-9942-189F843A5472
005202311031632
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c49000
039|y20231103163159|zbinhltt
082 |a004.0712|bT312H
100 |aPhạm Thế Long
245 |aTin học 11: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a216tr. ; |c27cm.
653 |aTin học
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
700 |aBùi Việt Hà
700 |aĐào Kiến Quốc
700 |aLê Chí Ngọc
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100181-3
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/tinhoc11sgvthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100181 Giáo dục phổ thông 004.0712 T312H Sách GDPT 1
2 80100182 Giáo dục phổ thông 004.0712 T312H Sách GDPT 2
3 80100183 Giáo dục phổ thông 004.0712 T312H Sách GDPT 3
  1 of 1