Sách GDPT
909 CH527Đ
Chuyên đề học tập lịch sử 11
DDC 909
Tác giả CN Vũ Minh Giang
Nhan đề Chuyên đề học tập lịch sử 11
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 53tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lịch sử 11
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Tung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vinh
Tác giả(bs) CN Hoàng Hải Hà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100187-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhtlichsuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012529
0028
004CE582E26-4EE3-4FAF-A41F-4FA2B17DF0FA
005202311080928
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c8000
039|a20231108092748|bbinhltt|y20231107155319|zbinhltt
082 |a909|bCH527Đ
100 |aVũ Minh Giang
245 |aChuyên đề học tập lịch sử 11
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a53tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aLịch sử 11
700 |aPhạm Hồng Tung
700 |aTrần Thị Vinh
700 |aHoàng Hải Hà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100187-9
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhtlichsuthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100187 Giáo dục phổ thông 909 CH527Đ Sách GDPT 1
2 80100188 Giáo dục phổ thông 909 CH527Đ Sách GDPT 2
3 80100189 Giáo dục phổ thông 909 CH527Đ Sách GDPT 3
  1 of 1