Sách GDPT
909 B103T
Bài tập Lịch sử 11
DDC 909
Tác giả CN Trần Thị Vinh
Nhan đề Bài tập Lịch sử 11
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 95tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lịch sử 11
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Tung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vinh
Tác giả(bs) CN Hoàng Hải Hà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100190-2
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/btlichsuthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012530
0028
004962669BB-93D1-4C6D-A6C5-D84AEF9D0278
005202311071620
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c17000
039|a20231107161951|bbinhltt|y20231107161917|zbinhltt
082 |a909|bB103T
100 |aTrần Thị Vinh
245 |aBài tập Lịch sử 11
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a95tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aLịch sử 11
700 |aPhạm Hồng Tung
700 |aTrần Thị Vinh
700 |aHoàng Hải Hà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100190-2
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/btlichsuthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100190 Giáo dục phổ thông 909 B103T Sách GDPT 1
2 80100191 Giáo dục phổ thông 909 B103T Sách GDPT 2
3 80100192 Giáo dục phổ thông 909 B103T Sách GDPT 3
  1 of 1