Sách GDPT
909 CH527Đ
Chuyên đề học tập lịch sử 11: Sách giáo viên
DDC 909
Tác giả CN Vũ Minh Giang
Nhan đề Chuyên đề học tập lịch sử 11: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 87tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lịch sử 11
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Tung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vinh
Tác giả(bs) CN Hoàng Hải Hà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvcđhoctaplichsu11thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012531
0028
004252E8F5D-3247-44F9-8F8E-63E40FEC956D
005202311080941
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231108094112|bbinhltt|c20231108094039|dbinhltt|y20231108093952|zbinhltt
082 |a909|bCH527Đ
100 |aVũ Minh Giang
245 |aChuyên đề học tập lịch sử 11: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a87tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aLịch sử 11
700 |aPhạm Hồng Tung
700 |aTrần Thị Vinh
700 |aHoàng Hải Hà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvcđhoctaplichsu11thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào