Sách GDPT
909 L122S
Lịch sử 11: Sách giáo viên
DDC 909
Tác giả CN Vũ Minh Giang
Nhan đề Lịch sử 11: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 176tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lịch sử 11
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Tung
Tác giả(bs) CN Trần Thị Vinh
Tác giả(bs) CN Hoàng Hải Hà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvlichsu11thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012532
0028
0049A49A28D-FDD3-4ECD-BB05-8C184C743EB5
005202311080953
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20231108095314|zbinhltt
082 |a909|bL122S
100 |aVũ Minh Giang
245 |aLịch sử 11: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a176tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aLịch sử 11
700 |aPhạm Hồng Tung
700 |aTrần Thị Vinh
700 |aHoàng Hải Hà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvlichsu11thumbimage.jpg
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào