Sách GDPT
330.071 GI108D
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
DDC 330.071
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
Nhan đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 147tr. : Hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hà An
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Trà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100193-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/giaoduktplthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012533
0028
00460C7C59A-80E0-405A-A73F-1691A5EF4CCD
005202311081004
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c21.000
039|y20231108100423|zbinhltt
082 |a330.071|bGI108D
100 |aNguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
245 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a147tr. : |bHình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11
700 |aNguyễn Hà An
700 |aNguyễn Thị Hồi
700 |aNguyễn Thị Thu Trà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100193-5
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/giaoduktplthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100193 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 1
2 80100194 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 2
3 80100195 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 3
  1 of 1