Sách GDPT
330.071 CH527Đ
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
DDC 330.071
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
Nhan đề Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 84tr. : Hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồi
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100196-8
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhoctapgdktvapl11sgvthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012534
0028
0044B07C782-8F25-4423-A246-C58A871E9D35
005202311081013
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c18.000
039|a20231108101340|bbinhltt|y20231108101253|zbinhltt
082 |a330.071|bCH527Đ
100 |aNguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
245 |aChuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a84tr. : |bHình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11
700 |aNguyễn Thị Hồi
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100196-8
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhoctapgdktvapl11sgvthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100196 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 1
2 80100197 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 2
3 80100198 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 3
  1 of 1