Sách GDPT
330.071 CH527Đ
Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
DDC 330.071
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
Nhan đề Chuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 71tr. : Hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồi
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100199-201
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhtgiaoduktplthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012535
0028
004E6F46791-4CB0-4834-A031-16E46B266ECC
005202311081040
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c11.000
039|y20231108103959|zbinhltt
082 |a330.071|bCH527Đ
100 |aNguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
245 |aChuyên đề học tập Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a71tr. : |bHình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11
700 |aNguyễn Thị Hồi
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100199-201
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/cđhtgiaoduktplthumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100199 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 1
2 80100200 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 2
3 80100201 Giáo dục phổ thông 330.071 CH527Đ Sách GDPT 3
  1 of 1