Sách GDPT
330.071 GI108D
Giáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
DDC 330.071
Tác giả CN Nguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
Nhan đề Giáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 184tr. : Hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Giáo dục kinh tế và pháp luật 11
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hà An
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Hồi
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thu Trà
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100205-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgv-giao-duc-kinh-te-va-phap-luat-11-knttvcs_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012537
0028
0047AB680F7-C16A-4B07-B73D-39EE97A4FD13
005202311081343
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c36.000
039|y20231108134248|zbinhltt
082 |a330.071|bGI108D
100 |aNguyễn Minh Đoan - Trần Thị Mai Phương - đồng Ch.b
245 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a184tr. : |bHình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aGiáo dục kinh tế và pháp luật 11
700 |aNguyễn Hà An
700 |aNguyễn Thị Hồi
700 |aNguyễn Thị Thu Trà
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100205-7
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgv-giao-duc-kinh-te-va-phap-luat-11-knttvcs_001thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100205 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 1
2 80100206 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 2
3 80100207 Giáo dục phổ thông 330.071 GI108D Sách GDPT 3
  1 of 1