Sách GDPT
H411Đ 373.1425
Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
DDC H411Đ
Tác giả CN Nguyễn Dục Quang - tổng ch.b
Nhan đề Thực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
Thông tin xuất bản H : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 80tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Lớp 10
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Từ khóa tự do Hướng nghiệp
Tác giả(bs) CN Bùi Thanh Xuân
Tác giả(bs) CN Hoàng Gia Trang - Ch.b
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thanh Hồng
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100211-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/thuchanhhoatdongtrainghiemhuongnghiep10thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012539
0028
00482116551-544A-4072-B5FA-D781745F6AD8
005202311081631
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c17000
039|y20231108163130|zbinhltt
082 |aH411Đ|b373.1425
100 |aNguyễn Dục Quang - tổng ch.b
245 |aThực hành Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 10
260 |aH : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a80tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aLớp 10
653 |aHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
653 |aHướng nghiệp
700 |aBùi Thanh Xuân
700 |aHoàng Gia Trang - Ch.b
700 |aNguyễn Thị Thanh Hồng
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100211-3
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/thuchanhhoatdongtrainghiemhuongnghiep10thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100211 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 1
2 80100212 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 2
3 80100213 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào