Sách GDPT
H411Đ 373.1425
Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
DDC H411Đ
Tác giả CN Nguyễn Dục Quang - tổng ch.b
Nhan đề Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
Thông tin xuất bản H : Giáo dục Việt Nam, 2023
Mô tả vật lý 87tr. : minh họa ; 27cm.
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
Từ khóa tự do Vũ Đình Bảy - Ch.b.
Tác giả(bs) CN Bùi Thanh Xuân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nam Phương
Tác giả(bs) CN Trần Thị Lệ Thu
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông(3): 80100214-6
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/hoatdongtrainghiemhuongnghiep11thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012540
0028
004D33FE657-C500-4A11-BCE1-AC7EFBF253BE
005202311081643
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c18000
039|y20231108164338|zbinhltt
082 |aH411Đ|b373.1425
100 |aNguyễn Dục Quang - tổng ch.b
245 |aHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 11
260 |aH : |bGiáo dục Việt Nam, |c2023
300 |a87tr. : |bminh họa ; |c27cm.
653 |aLớp 11
653 |aHoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp
653 |aVũ Đình Bảy - Ch.b.
700 |aBùi Thanh Xuân
700 |aNguyễn Nam Phương
700 |aTrần Thị Lệ Thu
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông|j(3): 80100214-6
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/hoatdongtrainghiemhuongnghiep11thumbimage.jpg
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 80100214 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 1
2 80100215 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 2
3 80100216 Giáo dục phổ thông H411Đ 373.1425 Sách GDPT 3
  1 of 1