Sách GDPT
510.712 T406
Toán 10: Sách giáo viên
DDC 510.712
Tác giả CN Hà Huy Khoái
Nhan đề Toán 10: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục
Mô tả vật lý 291tr. : Hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do THPT
Từ khóa tự do Toán 10
Tác giả(bs) CN Cung Thế Anh
Tác giả(bs) CN Đặng Hùng Thắng
Tác giả(bs) CN Trần Văn Tấn
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/toan10sgvketnoithumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012542
0028
004118C287A-B249-459D-8294-48558424F6F6
005202311141435
008081223s2008 vm| vie
0091 0
020 |c0
039|y20231114143515|zbinhltt
082 |a510.712|bT406
100 |aHà Huy Khoái
245 |aToán 10: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục
300 |a291tr. : |bHình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aTHPT
653 |aToán 10
700 |aCung Thế Anh
700 |aĐặng Hùng Thắng
700 |aTrần Văn Tấn
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/toan10sgvketnoithumbimage.jpg
890|a0|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào