Sách GDPT
909 L122S
Lịch sử 10: Sách giáo viên
DDC 909
Tác giả CN Vũ Minh Giang
Nhan đề Lịch sử 10: Sách giáo viên
Thông tin xuất bản H : Giáo dục, 2023
Mô tả vật lý 147tr. : hình ảnh ; 27cm.
Từ khóa tự do GDPT
Từ khóa tự do Lớp 11
Từ khóa tự do Lịch sử 11
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Tung
Tác giả(bs) CN Nguyễn Nhật Linh
Tác giả(bs) CN Phạm Văn Lợi
Địa chỉ CDDLHGiáo dục phổ thông
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvlichsu10_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012543
0028
00489F6F280-46C1-4D08-9015-D7B031D9BAFB
005202311171117
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |c44000
039|a20231117111734|bbinhltt|y20231117111705|zbinhltt
082 |a909|bL122S
100 |aVũ Minh Giang
245 |aLịch sử 10: Sách giáo viên
260 |aH : |bGiáo dục, |c2023
300 |a147tr. : |bhình ảnh ; |c27cm.
653 |aGDPT
653 |aLớp 11
653 |aLịch sử 11
700 |aPhạm Hồng Tung
700 |aNguyễn Nhật Linh
700 |aPhạm Văn Lợi
852|aCDDLH|bGiáo dục phổ thông
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinh/sgvlichsu10_001thumbimage.jpg
890|a3|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào