Sách tham khảo
895.9228408 T515B
Tuổi 40 yêu dấu: Tản văn
DDC 895.9228408
Tác giả CN Ann Lee
Nhan đề Tuổi 40 yêu dấu: Tản văn
Thông tin xuất bản Trẻ, 2017
Mô tả vật lý 204tr. ; 20cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Tản văn
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102676
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/tuo40yeudauthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012571
0022
004FD5721E5-FF76-4CE9-B5BA-7E5472B8DC9B
005202405091010
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20240509100834|zbinhltt
082 |a895.9228408|b T515B
100 |aAnn Lee
245 |aTuổi 40 yêu dấu: Tản văn
260 |bTrẻ, |c2017
300 |a204tr. ; |c20cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aTản văn
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102676
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/tuo40yeudauthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102676 Sách tham khảo 895.9228408 T515B Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào