Sách tham khảo
658.404 C120N
Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý dự án
DDC 658.404
Tác giả CN Andy Bruce
Nhan đề Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý dự án
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2005
Mô tả vật lý 69tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Tác giả(bs) CN First New
Tác giả(bs) CN Ken Langdon
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(3): 20102677-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quan-ly-du-anthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012572
0022
00412E4A69F-DE6B-41C6-B74D-3D099F8D6364
005202405091428
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c24000
039|a20240509142711|bbinhltt|c20240509111122|dbinhltt|y20240509105447|zbinhltt
082 |a658.404|bC120N
100 |aAndy Bruce
245 |aCẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý dự án
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2005
300 |a69tr. ; |c24cm.
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý dự án
700 |aFirst New
700 |aKen Langdon
700 |aLê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(3): 20102677-9
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quan-ly-du-anthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102677 Sách tham khảo 658.404 Q105L Sách tham khảo 1
2 20102678 Sách tham khảo 658.404 Q105L Sách tham khảo 2
3 20102679 Sách tham khảo 658.404 Q105L Sách tham khảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào