Sách tham khảo
658.404 C120N
Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý nhân sự
DDC 658.404
Tác giả CN Robert Heller
Nhan đề Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý nhân sự
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2006
Mô tả vật lý 69tr. ; 42cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý nhân sự
Tác giả(bs) CN First New
Tác giả(bs) CN Ken Langdon
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102680-1
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quan-ly-nhan-su-robert-hellerthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012573
0022
004E3B11597-B85C-42B8-BDA6-D1B7FF899970
005202405091108
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c24000
039|y20240509110632|zbinhltt
082 |a658.404|bC120N
100 |aRobert Heller
245 |aCẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý nhân sự
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2006
300 |a69tr. ; |c42cm.
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý nhân sự
700 |aFirst New
700 |aKen Langdon
700 |aLê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102680-1
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quan-ly-nhan-su-robert-hellerthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102680 Sách tham khảo 658.404 C120N Sách tham khảo 1
2 20102681 Sách tham khảo 658.404 C120N Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào