Sách tham khảo
658.404 C120N
Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý thời gian
DDC 658.404
Tác giả CN Tim Hindle
Nhan đề Cẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý thời gian
Thông tin xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2007
Mô tả vật lý 69tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản lý dự án
Tác giả(bs) CN First New
Tác giả(bs) CN Ken Langdon
Tác giả(bs) CN Lê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102682-3
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quanlythoigianthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012574
0022
004E70711FD-F800-43F0-910E-E4C4AE8284CD
005202405091549
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c24000
039|a20240509154743|bbinhltt|y20240509141856|zbinhltt
082 |a658.404|bC120N
100 |aTim Hindle
245 |aCẩm nang quản lý hiệu quả: Quản lý thời gian
260 |aThành phố Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2007
300 |a69tr. ; |c24cm.
653 |aKinh tế
653 |aQuản lý dự án
700 |aFirst New
700 |aKen Langdon
700 |aLê Ngọc Phương Anh: Biên dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102682-3
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/quanlythoigianthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102682 Sách tham khảo 658.404 C120N Sách tham khảo 1
2 20102683 Sách tham khảo 658.404 C120N Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào