Sách tham khảo
158.1 C125C
Câu chuyện nhỏ để có cuộc sống ý nghĩa hơn
DDC 158.1
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Thủy
Nhan đề Câu chuyện nhỏ để có cuộc sống ý nghĩa hơn
Thông tin xuất bản H : Thời đại, 2013
Mô tả vật lý 210tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lí học ứng dụng
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102684
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012575
0022
0042FC4A9AE-7003-4002-AB52-7895319CEF3C
005202405091434
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c73000
039|y20240509143238|zbinhltt
082 |a158.1|bC125C
100 |aNguyễn Thị Thanh Thủy
245 |aCâu chuyện nhỏ để có cuộc sống ý nghĩa hơn
260 |aH : |bThời đại, |c2013
300 |a210tr. ; |c24cm.
653 |aCuộc sống
653 |aTâm lí học ứng dụng
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102684
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102684 Sách tham khảo 158.1 C125C Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào