Sách tham khảo
650.1 NGH300G
Nghĩ giàu và làm giàu: = Think and grow rich - The 21st century edition
DDC 650.1
Tác giả CN Hill Napoleon
Nhan đề Nghĩ giàu và làm giàu: = Think and grow rich - The 21st century edition
Lần xuất bản lần 22
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, 2019
Mô tả vật lý 399tr. ; 21cm.
Tóm tắt Chuyển tải kinh nghiệm cách để thành công của hơn 500 người rất giàu có trong nhiều lĩnh vực khác nhau; cung cấp phương pháp để tạo một ý thức thành công, đưa ra được kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công với những nguyên tắc kiếm tiền, đảm bảo cho bất kì ai muốn có độc lập về tài chính
Từ khóa tự do Kinh doanh
Từ khóa tự do Bí quyết làm giàu
Tác giả(bs) CN Việt Khương - dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102685
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/nghigiauvalamgiauthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012576
0022
004172AA043-0F62-42D1-BA27-6E890F5A809B
005202405091514
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c110000
039|y20240509151257|zbinhltt
082 |a650.1|bNGH300G
100 |aHill Napoleon
245 |aNghĩ giàu và làm giàu: = Think and grow rich - The 21st century edition
250 |alần 22
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bTổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, |c2019
300 |a399tr. ; |c21cm.
520 |aChuyển tải kinh nghiệm cách để thành công của hơn 500 người rất giàu có trong nhiều lĩnh vực khác nhau; cung cấp phương pháp để tạo một ý thức thành công, đưa ra được kế hoạch sơ bộ và chi tiết để đạt được thành công với những nguyên tắc kiếm tiền, đảm bảo cho bất kì ai muốn có độc lập về tài chính
653 |aKinh doanh
653 |aBí quyết làm giàu
700 |aViệt Khương - dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102685
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/nghigiauvalamgiauthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102685 Sách tham khảo 650.1 NGH300G Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào