Sách tham khảo
658.404 GI108Tr
Giáo trình Quản trị nhân lực
DDC 658.404
Tác giả CN Nguyễn Văn Điềm
Nhan đề Giáo trình Quản trị nhân lực
Thông tin xuất bản H : Kinh tế quốc dân, 2007
Mô tả vật lý 338tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Quản trị nhân lực
Tác giả(bs) CN Nguyễn Ngọc Quân
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20102686-7
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/gtquantrinhanlucktqdthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012577
0022
00458CA3118-132A-49DE-9FF0-32DDBE4EB6A3
005202405091554
008081223s2007 vm| vie
0091 0
020 |c51000
039|y20240509155226|zbinhltt
082 |a658.404|bGI108Tr
100 |aNguyễn Văn Điềm
245 |aGiáo trình Quản trị nhân lực
260 |aH : |bKinh tế quốc dân, |c2007
300 |a338tr. ; |c24cm.
653 |aKinh tế
653 |aQuản trị nhân lực
700 |aNguyễn Ngọc Quân
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20102686-7
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/gtquantrinhanlucktqdthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102686 Sách tham khảo 658.404 GI108Tr Sách tham khảo 1
2 20102687 Sách tham khảo 658.404 GI108Tr Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào