Sách tham khảo
159 C120N
Cẩm nang tri thức và nghệ thuật ứng xử của phụ nữ
DDC 159
Tác giả CN Hoàng Lan
Nhan đề Cẩm nang tri thức và nghệ thuật ứng xử của phụ nữ
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 423tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Phụ nữ
Từ khóa tự do Cẩm nang tri thức
Từ khóa tự do Nghệ thuật ứng xử
Tác giả(bs) CN Ngọc Lan
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102690
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/cẩm nang tri thurc nghệ thuật ứng xử của phụ nữ_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012578
0022
004352D953B-7C5C-4742-9F77-937B8A6A4981
005202405140917
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c335000
039|y20240514091541|zbinhltt
082 |a159|bC120N
100 |aHoàng Lan
245 |aCẩm nang tri thức và nghệ thuật ứng xử của phụ nữ
260 |aH : |bHồng Đức, |c2014
300 |a423tr. ; |c27cm.
653 |aPhụ nữ
653 |aCẩm nang tri thức
653 |aNghệ thuật ứng xử
700 |aNgọc Lan
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102690
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachthamkhao/cẩm nang tri thurc nghệ thuật ứng xử của phụ nữ_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102690 Sách tham khảo 159 C120N Sách tham khảo 1
  1 of 1