Sách tham khảo
T505TR 153.9
Tự trăc nghiệm trí thông minh
DDC T505TR
Tác giả CN Hà Thiện Thuyê - Biên dịch
Nhan đề Tự trăc nghiệm trí thông minh
Thông tin xuất bản Tp. HCM : Thanh niên, 2006
Mô tả vật lý 215tr. : hình vẽ, bảng ; 21cm.
Từ khóa tự do Tâm lí cá nhân
Từ khóa tự do Trắc nghiệm
Từ khóa tự do Trí thông minh
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102691
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012579
0022
004657224B5-AF85-4559-AE95-386BF4378EE3
005202405140939
008081223s2006 vm| vie
0091 0
020 |c28000
039|y20240514093800|zbinhltt
082 |aT505TR|b153.9
100 |aHà Thiện Thuyê - Biên dịch
245 |aTự trăc nghiệm trí thông minh
260 |aTp. HCM : |bThanh niên, |c2006
300 |a215tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c21cm.
653 |aTâm lí cá nhân
653 |aTrắc nghiệm
653 |aTrí thông minh
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102691
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102691 Sách tham khảo T505TR 153.9 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào