Sách ngoại văn
658 L200A
Lead and manage people
DDC 658
Nhan đề Lead and manage people
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 52tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101310
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012581
0023
004BC594461-76B4-48D4-9133-4614D7CD5E71
005202405151606
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20240515160453|bbinhltt|y20240515155032|zbinhltt
082 |a658|bL200A
245 |aLead and manage people
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a52tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101310
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101310 Sách ngoại văn 658 L200A Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào