Sách ngoại văn
658 200N
Enhance the customer service experince
DDC 658
Nhan đề Enhance the customer service experince
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 47tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101311
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012582
0023
004AAC3122C-2EDA-48B6-ADC3-A98F377BD3BA
005202405151605
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240515160339|zbinhltt
082 |a658|b200N
245 |aEnhance the customer service experince
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a47tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101311
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101311 Sách ngoại văn 658 200N Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào