Sách ngoại văn
658 R200C
recruit, select and induct staff
DDC 658
Nhan đề recruit, select and induct staff
Thông tin xuất bản Aust : Futera, 2016
Mô tả vật lý 60tr. ; 30cm.
Từ khóa tự do Quản lý
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101312
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012583
0023
004227C5616-E725-463D-926F-5BA282D5B5A4
005202405151610
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20240515160839|zbinhltt
082 |a658|bR200C
245 |arecruit, select and induct staff
260 |aAust : |bFutera, |c2016
300 |a60tr. ; |c30cm.
653 |aQuản lý
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101312
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101312 Sách ngoại văn 658 R200C Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào