Kỷ yếu hội thảo
331 K600Y
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch
DDC 331 K600Y
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch
Thông tin xuất bản H, Đại học Quốc gia Hà nội 2024 :
Mô tả vật lý 789tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Đào tạo
Từ khóa tự do Kỷ yếu hội thảo
Từ khóa tự do Nguồn nhân lực du lịch
Tác giả(bs) CN Đào Mạnh Hùng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vă Lưu
Tác giả(bs) CN Phạm Bá Hùng
Địa chỉ CDNH Kỷ yếu hội thảo (1): 50100006
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/kyyeuhoithao/đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay_01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012585
0025
00478BAA1C9-C1A7-474A-A269-55E60E23AAD9
005202405161553
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240516155152|bbinhltt|y20240516155050|zbinhltt
082 |a331|bK600Y
245 |aKỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế: Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực du lịch
260 |aH, |c2024 : |bĐại học Quốc gia Hà nội
300 |a789tr. ; |c24cm.
653 |aĐào tạo
653 |aKỷ yếu hội thảo
653 |aNguồn nhân lực du lịch
700 |aĐào Mạnh Hùng
700 |aNguyễn Vă Lưu
700 |aPhạm Bá Hùng
852|aCDNH|bKỷ yếu hội thảo|j(1): 50100006
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/kyyeuhoithao/đào tạo nguồn nhân lực du lịch chuẩn quốc tế trong giai đoạn hiện nay_01thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100006 Kỷ yếu hội thảo 331 K600Y Kỷ yế hội thảo 1
  1 of 1