Sách ngoại văn
647.94068 P400T
Introduction to management in the Hospitality industry /
DDC 647.94068
Tác giả CN Powers Tom
Nhan đề Introduction to management in the Hospitality industry / Powers Tom, Barrows Clayton W
Lần xuất bản 7
Thông tin xuất bản USA : Willey, 2003
Mô tả vật lý 631 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt 0
Tác giả(bs) CN 0
Tác giả(bs) CN Barrows Clayton W
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101314
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/introdution tomanagementinthehospitality andustry_001thumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
0012587
0023
00401A27711-1CC4-4444-A072-F218576727C2
005202406041432
008 2003 vm| Eng
0091 0
020|c0
039|a20240604143046|bbinhltt|y20240604142953|zbinhltt
041|aEng
044|aenk
082|a647.94068|bP400T
100|aPowers Tom
245|aIntroduction to management in the Hospitality industry / |cPowers Tom, Barrows Clayton W
250|a7
260|aUSA : |bWilley, |c2003
300|a631 tr. ; |c24 cm.|e0
520|a0
690|aDu lịch ngoại ngữ
700|a0
700|a Barrows Clayton W
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101314
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/introdution tomanagementinthehospitality andustry_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101314 Sách ngoại văn 647.94068 P400T Sách ngoại văn 1
  1 of 1