Sách ngoại văn
658.8 PR203C
Principles of marketing
DDC 658.8
Tác giả CN Philip Kotler
Nhan đề Principles of marketing
Lần xuất bản 10
Thông tin xuất bản Canada : Pearson, 2008
Mô tả vật lý 657tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Marketing
Từ khóa tự do Ngoại văn
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101315
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/principles of marketing_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012588
0023
004E4036D88-36ED-4F67-B294-BBEA5E51E243
005202406101603
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|y20240610160152|zbinhltt
082 |a658.8|bPR203C
100 |aPhilip Kotler
245 |aPrinciples of marketing
250 |a10
260 |aCanada : |bPearson, |c2008
300 |a657tr. ; |c27cm.
653 |aMarketing
653 |aNgoại văn
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101315
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/principles of marketing_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101315 Sách ngoại văn 658.8 PR203C Sách ngoại văn 1
  1 of 1