Sách ngoại văn
647.2071 100CH
Achieving excellence in guest service
DDC 647.2071
Tác giả CN Ive Josephine
Nhan đề Achieving excellence in guest service
Thông tin xuất bản Hospitality Press, 2000
Mô tả vật lý 262tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Khách sạn
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101316
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/achieving excellence in guest sẻvice_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012589
0023
004AFD53FCB-1B68-420E-A27C-1D1AD2F55199
005202406121603
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|y20240612160135|zbinhltt
082 |a647.2071|b100CH
100 |aIve Josephine
245 |aAchieving excellence in guest service
260 |bHospitality Press, |c2000
300 |a262tr. ; |c24cm.
653 |aKhách sạn
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101316
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/achieving excellence in guest sẻvice_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101316 Sách ngoại văn 647.2071 100CH Sách ngoại văn 1
  1 of 1