Sách ngoại văn
663 200C
L'encyclopédie des vins
DDC 663
Tác giả CN Christian Callec
Nhan đề L'encyclopédie des vins
Thông tin xuất bản Paris : Maxi-Livres
Mô tả vật lý 320tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do Rượu vang
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101318
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/lencycloppedie des vins_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012590
0023
0047FEE8487-CA75-4797-A207-C9B20CCC97B2
005202406171445
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20240617144346|bbinhltt|y20240614163132|zbinhltt
082 |a663|b200C
100 |aChristian Callec
245 |aL'encyclopédie des vins
260 |aParis : |bMaxi-Livres
300 |a320tr. ; |c24cm.
653 |aRượu vang
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101318
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/lencycloppedie des vins_001thumbimage.jpg
890|c1|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101318 Sách ngoại văn 663 200C Sách ngoại văn 1
  1 of 1