Sách ngoại văn
647.94 H511
Human resource management in the hospitality industry
DDC 647.94
Tác giả CN Frank M
Nhan đề Human resource management in the hospitality industry
Thông tin xuất bản USA : Wiley, 1996
Mô tả vật lý 330tr. ; 24cm.
Từ khóa tự do quản lý
Tác giả(bs) CN Tom Baum
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101319
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/human resource management in the hospitality industry_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012591
0023
0049220202A-E9ED-4024-9103-06A8343C7517
005202406200944
008081223s1996 vm| vie
0091 0
039|y20240620094225|zbinhltt
082 |a647.94|bH511
100 |aFrank M
245 |aHuman resource management in the hospitality industry
260 |aUSA : |bWiley, |c1996
300 |a330tr. ; |c24cm.
653 |aquản lý
700 |aTom Baum
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101319
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/human resource management in the hospitality industry_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101319 Sách ngoại văn 647.94 H511 Sách ngoại văn 1
  1 of 1