Sách ngoại văn
641 100D
ADashOfAloha :
DDC 641
Nhan đề ADashOfAloha : Healthy Haiwaii Cuisine and Lifestyle
Thông tin xuất bản Korea
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101322
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/a dash of aloha_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012592
0023
004E37C7770-8439-42F8-B052-5B9AB6B824A0
005202406211423
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20240621142119|bbinhltt|y20240621141934|zbinhltt
082 |a641|b100D
245 |aADashOfAloha : |bHealthy Haiwaii Cuisine and Lifestyle
260 |aKorea
300 |atr. ; |ccm.
852 |aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101322
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/a dash of aloha_001thumbimage.jpg
890 |a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101322 Sách ngoại văn 641 100D Sách ngoại văn 1
  1 of 1