Sách tham khảo
641
Cẩm nang khách sạn resort
DDC 641
Nhan đề Cẩm nang khách sạn resort
Mô tả vật lý tr. ; cm.
Địa chỉ Thư viện CĐ Du lịch Huế
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012593
0022
0043D518A91-2420-4162-B321-2BC24B93BD14
005202406261633
008081223s2024 vm| vie
0091 0
039|a20240626163208|bbinhltt|y20240626163133|zbinhltt
082 |a641
245 |aCẩm nang khách sạn resort
300 |atr. ; |ccm.
852 |aThư viện CĐ Du lịch Huế
890|c1

Không tìm thấy biểu ghi nào