Sách tham khảo
658.4052 Đ312V
Giáo trình kỹ năng giao tiếp /
DDC 658.4052
BBK 6X9.39(075)
Tác giả CN Đinh Văn Đáng
Nhan đề Giáo trình kỹ năng giao tiếp / Đinh Văn Đáng
Thông tin xuất bản Hà Nội : LĐXH, 2006
Mô tả vật lý 383 tr. : minh họa hình ảnh ; 21 cm.
Tóm tắt Giao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ hoạt động của con người.Giao tiếp ứng xử thông minh,lịch lãm và chân thành là bàn đỡ cho thành công và danh vọng.Du lịch là một nghành kinh doanh dịch vụ,đối tượng phục vụ trực tiếp là con người,để gây được thiện cảm và làm hài lòng khách hàng thì đòi hỏi phải có kiến thức và khả năng giao tiếp và ứng xử tốt chắc chắn nhất cho việc tồn tại và không ngừng phát triển của doanh nghiệp Du lịch.Cuốn Kỹ năng Giao tiếp sẽ bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức trong quan hệ xã hội và trong hoạt động đối ngoại.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách giáo trình(64): 10101551-613, 10101922
000 00000nam a2200000 a 4500
001751
0022
004200D2FB6-1DC1-4204-AD9F-0310A439566B
005201709211021
008 2006 vm| Vie
0091 0
020|c22000
039|a20170921102113|bbinhltt|c20170921101350|dhuongltt|y20170617145209|znganpt
041|aVie
044|avm
082|a658.4052|bĐ312V
084|a6X9.39(075)
100|aĐinh Văn Đáng
245|aGiáo trình kỹ năng giao tiếp / |cĐinh Văn Đáng
260|aHà Nội : |bLĐXH, |c2006
300|a383 tr. : |bminh họa hình ảnh ; |c21 cm.|e0
520|aGiao tiếp ứng xử là một nhu cầu không thể thiếu và luôn gắn kết chặt chẽ hoạt động của con người.Giao tiếp ứng xử thông minh,lịch lãm và chân thành là bàn đỡ cho thành công và danh vọng.Du lịch là một nghành kinh doanh dịch vụ,đối tượng phục vụ trực tiếp là con người,để gây được thiện cảm và làm hài lòng khách hàng thì đòi hỏi phải có kiến thức và khả năng giao tiếp và ứng xử tốt chắc chắn nhất cho việc tồn tại và không ngừng phát triển của doanh nghiệp Du lịch.Cuốn Kỹ năng Giao tiếp sẽ bổ sung hoàn thiện thêm kiến thức trong quan hệ xã hội và trong hoạt động đối ngoại.
690|aGiáo trình tham khảo
700|a0
852|aCDNH|bSách giáo trình|j(64): 10101551-613, 10101922
890|a64|b5
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101570 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 20
2 10101571 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 21
3 10101572 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 22
4 10101573 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 23
5 10101574 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 24
6 10101575 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 25
7 10101551 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 1
8 10101552 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 2
9 10101553 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 3
10 10101554 Sách giáo trình 658.4052 Đ312V Giáo trình 4
  1  2  3  4  5  6  7 of 7 
Không có liên kết tài liệu số nào