Sách giáo trình
647.94 NG527TH
Giáo trình Quản trị khách sạn /
DDC 647.94
BBK 6X9
Tác giả CN Nguyễn Thị Hợp
Nhan đề Giáo trình Quản trị khách sạn / Nguyễn Thị Hợp
Lần xuất bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản Hà nội : Giáo dục, 2015
Mô tả vật lý 272 tr. ; 30 cm.
Tóm tắt Sach bao gồm các phần: Tổng quan về kinh doanh khách sạn, Quản trị các yếu tố trong hoạt động kinh doanh khách sạn, Điều hành hoạt động kinh doanh lưu trú, Điều hành hoạt động kinh doanh ăn uống, Điều hành hoạt động kinh doanh các dịch vụ bổ sung.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách giáo trình(50): 10101151-200
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinhquantrikhachsanthumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
001768
0021
004805CBCC9-E3DF-4295-97B6-BD3C3B88417A
005202007151630
008 2015 vm| Vie
0091 0
020|c0
039|a20200715163046|bbinhltt|c20170908162509|dcongnc|y20170617145212|znganpt
041|aVie
044|avm
082|a647.94|bNG527TH
084|a6X9
100|aNguyễn Thị Hợp
245|aGiáo trình Quản trị khách sạn / |cNguyễn Thị Hợp
250|alần thứ nhất
260|aHà nội : |bGiáo dục, |c2015
300|a272 tr. ; |c30 cm.|e0
520|aSach bao gồm các phần: Tổng quan về kinh doanh khách sạn, Quản trị các yếu tố trong hoạt động kinh doanh khách sạn, Điều hành hoạt động kinh doanh lưu trú, Điều hành hoạt động kinh doanh ăn uống, Điều hành hoạt động kinh doanh các dịch vụ bổ sung.
690|aQuản trị khách sạn
700|a0
852|aCDNH|bSách giáo trình|j(50): 10101151-200
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/giaotrinhquantrikhachsanthumbimage.jpg
890|a50|b9|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10101151 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 1
2 10101152 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 2
3 10101153 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 3
4 10101154 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 4
5 10101155 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 5
6 10101156 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 6
7 10101157 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 7
8 10101158 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 8
9 10101159 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 9
10 10101160 Sách giáo trình 647.94 NG527TH Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5