Sách giáo trình
647.4 TR121TH
Giáo trình quản trị buồng /
DDC 647.4
BBK 6X9
Tác giả CN Trần Thị Mai
Nhan đề Giáo trình quản trị buồng / Trần Thị Mai
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản Huế : Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, 2015
Mô tả vật lý 250 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Sách bao gồm các phần: Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận buồng; Kế hoach hoạt động; Quản lý nhân sự bộ phận; Quản lý đồ dung, vật dụng; An toàn, an ninh; Kiểm soát vệ sinh, trang trí khách sạn...
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách giáo trình(50): 10100651-700
000 00000nam a2200000 a 4500
001778
0021
0042CFBB431-A5DE-4938-92D9-D2A878F99AA8
005201706271015
008 2015 vm| Vie
0091 0
020|c0
039|a20170630112242|bnganpt|c20170627101528|dbinhltt|y20170617145214|znganpt
041|aVie
044|avm
082|a647.4|bTR121TH
084|a6X9
100|aTrần Thị Mai
245|aGiáo trình quản trị buồng / |cTrần Thị Mai
250|alần thư nhất
260|aHuế : |bTrường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, |c2015
300|a250 tr. ; |c28 cm.|e0
520|aSách bao gồm các phần: Vị trí, vai trò, chức năng và nhiệm vụ của bộ phận buồng; Kế hoach hoạt động; Quản lý nhân sự bộ phận; Quản lý đồ dung, vật dụng; An toàn, an ninh; Kiểm soát vệ sinh, trang trí khách sạn...
690|aQuản trị buồng
700|a0
852|aCDNH|bSách giáo trình|j(50): 10100651-700
890|a50|b9
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100651 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 1
2 10100652 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 2
3 10100653 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 3
4 10100654 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 4
5 10100655 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 5
6 10100656 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 6
7 10100657 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 7
8 10100658 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 8
9 10100659 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 9
10 10100660 Sách giáo trình 647.4 TR121TH Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5 
Không có liên kết tài liệu số nào