Sách giáo trình
658.3 L250Đ
Giáo trình Quản trị nhân sự /
DDC 658.3
BBK 335
Tác giả CN Lê Đức Trung
Nhan đề Giáo trình Quản trị nhân sự / Lê Đức Trung
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản Huế : Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, 2015
Mô tả vật lý 193 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Giới thiệu về quản trị nhân lực trong hoạt động kinh doanh Khách sạn - Du lịch: Phân tích công việc, Hoạch định nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân viên; Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên; Tổ chức và quản lý thời gian biểu làm việc; Thù lao lao động và các phúc lợi lao động; Quan hệ lao động.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách giáo trình(50): 10100001-50
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/quantrinhansuthumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
001781
0021
004E8C2E572-45A6-47CB-8259-6DA2DAACE012
005202012192035
008 2015 vm| Vie
0091 0
020|c0
039|a20201219203333|bbinhltt|c20170908162657|dcongnc|y20170617145214|znganpt
041|aVie
044|avm
082|a658.3|bL250Đ
084|a335
100|aLê Đức Trung
245|aGiáo trình Quản trị nhân sự / |cLê Đức Trung
250|alần thư nhất
260|aHuế : |bTrường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, |c2015
300|a193 tr. ; |c28 cm.|e0
520|aGiới thiệu về quản trị nhân lực trong hoạt động kinh doanh Khách sạn - Du lịch: Phân tích công việc, Hoạch định nguồn nhân lực; Đào tạo và phát triển nhân viên; Đánh giá năng lực thực hiện công việc của nhân viên; Tổ chức và quản lý thời gian biểu làm việc; Thù lao lao động và các phúc lợi lao động; Quan hệ lao động.
690|aQuản trị nhân sự
700|a0
852|aCDNH|bSách giáo trình|j(50): 10100001-50
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/quantrinhansuthumbimage.jpg
890|a50|b40|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100001 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 1
2 10100002 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 2 Hạn trả:18-11-2021
3 10100003 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 3
4 10100004 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 4 Hạn trả:24-09-2018
5 10100005 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 5
6 10100006 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 6 Hạn trả:11-12-2020
7 10100007 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 7
8 10100008 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 8
9 10100009 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 9
10 10100010 Sách giáo trình 658.3 L250Đ Giáo trình 10
  1  2  3  4  5 of 5