Sách ngoại văn
428 Đ125TH
English for travel - Students'course book 1 /
DDC 428
BBK 4(A)
Tác giả CN Đậu Thị Khánh Toàn
Nhan đề English for travel - Students'course book 1 / Đậu Thị Khánh Toàn
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản Huế : Trường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, 2015
Mô tả vật lý 108 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Sách bao gồm các phần: People in tourism; Dealing with money; Transportation; Flight Reservation
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(50): 10100351-400
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tienganhluhanh1thumbimage.jpg
000 00000nam a2200000 a 4500
001790
0023
00470CE4EF5-A726-4CE7-B948-90A8E37E1D2A
005202012221615
008 2015 vm| Vie
0091 0
020|c0
039|a20201222161458|bbinhltt|c20170626143154|dbinhltt|y20170617145215|znganpt
041|aVie
044|avm
082|a428|bĐ125TH
084|a4(A)
100|aĐậu Thị Khánh Toàn
245|aEnglish for travel - Students'course book 1 / |cĐậu Thị Khánh Toàn
250|alần thư nhất
260|aHuế : |bTrường Cao đẳng Nghề Du lịch Huế, |c2015
300|a108 tr. ; |c28 cm.|e0
520|aSách bao gồm các phần: People in tourism; Dealing with money; Transportation; Flight Reservation
690|aTiếng anh chuyên nghành
700|a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(50): 10100351-400
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/tienganhluhanh1thumbimage.jpg
890|a50|b2|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10100351 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 1
2 10100352 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 2
3 10100353 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 3
4 10100354 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 4
5 10100355 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 5
6 10100356 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 6
7 10100357 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 7
8 10100358 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 8
9 10100359 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 9
10 10100360 Sách ngoại văn 428 Đ125TH Sách ngoại văn 10
  1  2  3  4  5 of 5