Sách ngoại văn
428.2 NG550P
Ngữ pháp tiếng Anh: = English grammar
DDC 428.2
Tác giả CN Bùi Ý
Nhan đề Ngữ pháp tiếng Anh: = English grammar
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 535tr. ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày khái niệm, cấu tạo và cách sử dụng từ loại, cách sử dụng thì trong câu, cấu trúc câu cũng như các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh và có kèm theo các bài tập thực hành
Từ khóa tự do Ngữ pháp
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Tác giả(bs) CN Vũ Thanh Phương
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100198
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011901
0023
004E582B8A7-34F8-4E03-9426-AD83D85CC41A
005202104191543
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c99000
039|y20210419154325|zbinhltt
082 |a428.2|bNG550P
100 |aBùi Ý
245 |aNgữ pháp tiếng Anh: = English grammar
260 |aH : |bHồng Đức, |c2016
300 |a535tr. ; |c21cm.
520 |aTrình bày khái niệm, cấu tạo và cách sử dụng từ loại, cách sử dụng thì trong câu, cấu trúc câu cũng như các mẫu câu cơ bản trong tiếng Anh và có kèm theo các bài tập thực hành
653 |aNgữ pháp
653 |aTiếng Anh
700 |aVũ Thanh Phương
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100198
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100198 Sách ngoại văn 428.2 NG550P Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào