Sách tham khảo
647.95 PH506M
Phục vụ ăn uống trong du lịch
DDC 647.95
Tác giả CN Roy Hayter
Nhan đề Phục vụ ăn uống trong du lịch
Thông tin xuất bản Thống kê, 2002
Mô tả vật lý 396tr. ; 25cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Phục vụ
Từ khóa tự do Nhà hàng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Khánh Hà - Biên dịch
Tác giả(bs) CN Nguyễn Vũ Hà - Biên dịch
Tác giả(bs) CN Trịnh Xuân Dũng - Hiệu đính
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101899
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011950
0022
0049BDCC3BB-F3D6-4155-A923-D51226902AC5
005202105060939
008081223s2002 vm| vie
0091 0
039|y20210506093934|zbinhltt
082 |a647.95|bPH506M
100 |aRoy Hayter
245 |aPhục vụ ăn uống trong du lịch
260 |bThống kê, |c2002
300 |a396tr. ; |c25cm.
653 |aDu lịch
653 |aPhục vụ
653 |aNhà hàng
700 |aNguyễn Khánh Hà - Biên dịch
700 |aNguyễn Vũ Hà - Biên dịch
700 |aTrịnh Xuân Dũng - Hiệu đính
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101899
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101899 Sách tham khảo 647.95 PH506M Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào