Sách tham khảo
641.8 C400
Hướng dẫn nghiệp vụ bàn bar /
DDC 641.8
BBK 6C8
Tác giả CN Nguyễn Xuân Ra
Nhan đề Hướng dẫn nghiệp vụ bàn bar / Nguyễn Xuân Ra
Lần xuất bản lần thư nhất
Thông tin xuất bản TP. Hồ Chí Minh : Phụ nữ, 2001
Mô tả vật lý 142 tr ; 19 cm.
Mô tả vật lý Minh họa màu
Tóm tắt Quyển sách giới thiệu 50 công thức 50 loại cocktails do người Việt Nam sáng tạo.
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101902
Tệp tin điện tử 0
000 00000nam a2200000 a 4500
0011955
0022
004DB68B072-0519-4225-B6B5-288F4D2F3F8C
005202105061424
008 2001 vm| Vie
0091 0
020|c10500
039|y20210506142504|zbinhltt
041|aVie
044|avm
082|a641.8|bC400
084|a6C8
100|aNguyễn Xuân Ra
245|aHướng dẫn nghiệp vụ bàn bar / |cNguyễn Xuân Ra
250|alần thư nhất
260|aTP. Hồ Chí Minh : |bPhụ nữ, |c2001
300|a142 tr ; |c19 cm.|e0
300|bMinh họa màu
520|aQuyển sách giới thiệu 50 công thức 50 loại cocktails do người Việt Nam sáng tạo.
690|aNghiệp vụ nhà hàng
700|a0
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101902
8561|u0
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101902 Sách tham khảo 641.8 C400 Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào