Sách tham khảo
615.31 M430A
Món ăn tẩm bổ: ẩm thực phương Đông trị bệnh
DDC 615.31
Tác giả CN Hà Tá Bình
Nhan đề Món ăn tẩm bổ: ẩm thực phương Đông trị bệnh
Thông tin xuất bản Thanh Hóa : Thanh Hóa, 2001
Mô tả vật lý 390tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu các món ăn bổ dưỡng, chữa bệnh, cách dùng và những điều lợi hại liên quan đến việc ăn uống
Tác giả(bs) CN L. Y Trần Đình Nhâm - Hiệu đính
Tác giả(bs) CN Ngọc Minh - Biên dịch
Tác giả(bs) CN Trần Sinh - Biên dịch
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101907
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011956
0022
0043A5D14EE-E7FF-4377-9C87-09B0FB8BE033
005202105071113
008081223s2001 vm| vie
0091 0
020 |c40000
039|y20210507111410|zbinhltt
082 |a615.31|bM430A
100 |aHà Tá Bình
245 |aMón ăn tẩm bổ: ẩm thực phương Đông trị bệnh
260 |aThanh Hóa : |bThanh Hóa, |c2001
300 |a390tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu các món ăn bổ dưỡng, chữa bệnh, cách dùng và những điều lợi hại liên quan đến việc ăn uống
700 |aL. Y Trần Đình Nhâm - Hiệu đính
700 |aNgọc Minh - Biên dịch
700 |aTrần Sinh - Biên dịch
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101907
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101907 Sách tham khảo 615.31 M430A Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào