Sách tham khảo
390.09597 V115H
Văn hoá phong tục
DDC 390.09597
Tác giả CN Hoàng Quốc Hải
Nhan đề Văn hoá phong tục
Thông tin xuất bản H : Phụ nữ, 2005
Mô tả vật lý 567tr. ; 21cm.
Tóm tắt Đề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hoá phong tục của Việt Nam như: Tục thờ cúng tổ tiên, lễ Tịch điền, hội hè, lễ hội, quốc phục, lễ phục...
Từ khóa tự do Phong tục
Từ khóa tự do Văn hoá truyền thống
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(2): 20101908-9
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/vanhoaphongtucthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011957
0022
0044B530ED0-0678-47C5-BB3F-BE028D49BAF4
005202105101052
008081223s2005 vm| vie
0091 0
020 |c75000
039|y20210510105229|zbinhltt
082 |a390.09597|bV115H
100 |aHoàng Quốc Hải
245 |aVăn hoá phong tục
260 |aH : |bPhụ nữ, |c2005
300 |a567tr. ; |c21cm.
520 |aĐề cập đến nhiều khía cạnh trong văn hoá phong tục của Việt Nam như: Tục thờ cúng tổ tiên, lễ Tịch điền, hội hè, lễ hội, quốc phục, lễ phục...
653 |a Phong tục
653 |aVăn hoá truyền thống
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(2): 20101908-9
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/vanhoaphongtucthumbimage.jpg
890|a2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101908 Sách tham khảo 390.09597 V115H Sách tham khảo 1
2 20101909 Sách tham khảo 390.09597 V115H Sách tham khảo 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào