Sách tham khảo
915.97 NH556B
Những tuyến đường đất nước
DDC 915.97
Tác giả CN Hữu Chí
Nhan đề Những tuyến đường đất nước
Thông tin xuất bản H : Thanh niên, 2009
Mô tả vật lý 245tr. ; 19cm.
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101910
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhungtuyenduongdatnuocthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011958
0022
004A2CA5ECD-AFDA-49DF-B649-4E9CBF2E82E9
005202105101410
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c36000
039|y20210510141104|zbinhltt
082 |a915.97|b NH556B
100 |aHữu Chí
245 |aNhững tuyến đường đất nước
260 |aH : |bThanh niên, |c2009
300 |a245tr. ; |c19cm.
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101910
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhungtuyenduongdatnuocthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101910 Sách tham khảo 915.97 NH556B Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào