Sách ngoại văn
428 F300R
First class - English for tourism
DDC 428
Tác giả CN Stott Trish
Nhan đề First class - English for tourism
Thông tin xuất bản Đồng Nai : Tổng hợp Đồng Nai, 1999
Mô tả vật lý 408tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Du lịch
Từ khóa tự do Tiếng anh
Tác giả(bs) CN Bùi Quang Đông - Dịch
Tác giả(bs) CN Duckworth Michael
Tác giả(bs) CN Holt Roger
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100203
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/firstclassthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011961
0023
004A2020389-6F67-4376-9063-6C9239C584E0
005202105101545
008081223s1999 vm| vie
0091 0
039|y20210510154609|zbinhltt
082 |a428|bF300R
100 |aStott Trish
245 |aFirst class - English for tourism
260 |aĐồng Nai : |bTổng hợp Đồng Nai, |c1999
300 |a408tr. ; |c21cm.
653 |aDu lịch
653 |aTiếng anh
700 |aBùi Quang Đông - Dịch
700 |aDuckworth Michael
700 |aHolt Roger
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100203
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/firstclassthumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100203 Sách ngoại văn 428 F300R Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào