Sách ngoại văn
6C8
The Bar & Beverage Book /
DDC
DDC 647
BBK 6C8
Tác giả CN Katsigris Costas
Nhan đề The Bar & Beverage Book / Katsigris Costas
Thông tin xuất bản USA : Wiley, 2002
Mô tả vật lý 657 tr. : Minh họa ; 24 cm.
Tóm tắt 0
Tác giả(bs) CN 0
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100204
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thebarbeveragebook5ththumbimage.jpg
000 00000ndm a2200000 a 4500
0011962
0023
004778C3081-68D6-47E6-BE72-304934612236
005202105101635
008 2002 vm| Eng
0091 0
020|c0
039|a20210510163533|bbinhltt|c20210510162528|dbinhltt|y20210510162415|zbinhltt
041|aEng
044|aenk
082|23th
082|a647|bTH200B
084|a6C8
100|aKatsigris Costas
245|aThe Bar & Beverage Book / |cKatsigris Costas
260|aUSA : |bWiley, |c2002
300|a657 tr. : |bMinh họa ; |c24 cm.|e0
520|a0
690|aNhà hàng ngoại văn
700|a0
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100204
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/thebarbeveragebook5ththumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100204 Sách ngoại văn 647 TH200B Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào