Sách tham khảo
Chiều rơi: Thơ CH309R
Chiều rơi: Thơ
DDC Chiều rơi: Thơ
Tác giả CN Châu Giang
Nhan đề Chiều rơi: Thơ
Thông tin xuất bản H : Hội Nhà văn, 2014
Mô tả vật lý 99tr. ; 19cm.
Từ khóa tự do Văn học hiện đại
Từ khóa tự do Thơ
Từ khóa tự do Việt Nam
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101916
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011965
0022
0044A4C38CC-96A4-4DFA-890F-69F99AAFB8FB
005202105111428
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20210511142853|zbinhltt
082 |aChiều rơi: Thơ|bCH309R
100 |aChâu Giang
245 |aChiều rơi: Thơ
260 |aH : |bHội Nhà văn, |c2014
300 |a99tr. ; |c19cm.
653 |aVăn học hiện đại
653 |aThơ
653 |aViệt Nam
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101916
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101916 Sách tham khảo Chiều rơi: Thơ CH309R Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào