Sách tham khảo
370 D500H
Du học Mỹ tuổi 16 :
DDC 370
Tác giả CN Vi Trịnh
Nhan đề Du học Mỹ tuổi 16 : Cặp sách nặng hay ước mơ nặng ?
Thông tin xuất bản H : Hồng Đức, 2018
Mô tả vật lý 195tr. ; 21cm.
Tóm tắt Du học Mỹ tuổi 16 của tác giả trẻ Vi Trịnh không phải là một cuốn sách viết về du học mà viết về những trải nghiệm và quan sát của tác giả về thị trấn nhỏ bé vùng núi tuyết Steamboat sẽ cuốn hút người đọc vào một cuộc sống rất khác biệt và cũng rất đặc biệt.
Từ khóa tự do Du học
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20101919
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/duhocmythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011967
0022
004ED30E99E-6559-4018-9E66-F08166816ECB
005202105111626
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c80000
039|a20210511162646|bbinhltt|y20210511162445|zbinhltt
082 |a370|bD500H
100 |aVi Trịnh
245 |aDu học Mỹ tuổi 16 : |bCặp sách nặng hay ước mơ nặng ?
260 |aH : |bHồng Đức, |c2018
300 |a195tr. ; |c21cm.
520 |aDu học Mỹ tuổi 16 của tác giả trẻ Vi Trịnh không phải là một cuốn sách viết về du học mà viết về những trải nghiệm và quan sát của tác giả về thị trấn nhỏ bé vùng núi tuyết Steamboat sẽ cuốn hút người đọc vào một cuộc sống rất khác biệt và cũng rất đặc biệt.
653 |aDu học
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20101919
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/duhocmythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20101919 Sách tham khảo 370 D500H Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào