Sách ngoại văn
423 C400B
Cobuild to go dictionary of American English
DDC 423
Tác giả CN Collins
Nhan đề Cobuild to go dictionary of American English
Thông tin xuất bản Britain : Heinle, 2012
Mô tả vật lý 501tr. ; 17cm.
Từ khóa tự do Từ điển
Từ khóa tự do Anh văn
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30100216
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cobuildtogodictionarythumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0011984
0023
004CD453094-67B0-4DF9-A5B1-53402F5DEF76
005202106110937
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20210611093744|zbinhltt
082 |a423|bC400B
100 |aCollins
245 |aCobuild to go dictionary of American English
260 |aBritain : |bHeinle, |c2012
300 |a501tr. ; |c17cm.
653 |aTừ điển
653 |aAnh văn
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30100216
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/cobuildtogodictionarythumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30100216 Sách ngoại văn 423 C400B Sách ngoại văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào